Catherine Doukhopelnikoff

cd-catherine-doukhopelnikoffCatherine Doukhopelnikoff is advocaat aan de Balie te Brugge.

Na een jarenlange samenwerking met mter. Marc Verwilghen, houdt mter. Doukhopelnikoff zelf kantoor, gespecialiseerd in vastgoed, familierecht, ondernemings-en contractenrecht evenals bemiddeling.

Het kantoor geeft prioriteit aan onderhandeling en een minnelijke oplossing.

Is bemiddeling onmogelijk en dient geprocedeerd, wordt uw dossier tevens persoonlijk behandeld door mter. Doukhopelnikoff…

email: catherine.doukhopelnikoff@advocaat-knokke.com

Specialisaties:
– bouwrecht en onroerend goed
– plaatsbeschrijving
– expertises
– familierecht

 

 

Praktijkervaring:
manager en makelaar bij Engel&Völkers
totaalprojecten

Bijkomende bijzondere opleiding:

Topics bewijs-en procesrecht met betrekking op het deskundigenonderzoek , getuigenverhoor en rechtsplegingsvergoeding.
Bewindvoering ; nieuwe wetgeving
Verkeersrecht en handhaving door de politierechtbank
Nieuwe wetgeving Pot-Pourri I; toepassing in de praktijk :
Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek
Wet 26 april 2007 tot wijziging van het gerechtelijk Wetboek met het oog op de bestrijding van de gerechtelijke achterstand
Justitieplan 2015
Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie( Pot-Pourri I)
De metamorfose van het straf-en strafprocesrecht door Potpourri II
Electronische procesvoering
Familierechtbank : nieuwe wetgeving en procedure
Vereffening-verdeling na echtscheiding
Vereffening –verdeling na overlijden- capita selecta : erfenissen en testamenten
Verantwoordelijkheid in vennootschappen en enkele courante vorderingen ingesteld door of tegen de vennoten
Deontologische aspecten voor magistraten, advocaten en journalisten in mediaberichtgeving over justitie

 

 

Advertenties